Vollen Marina

Når: 2017-
Oppdragsgiver: Privat
Sted: Vollen, Asker
Program: Næring og bolig
Areal:
Status: Under utvikling

Det planlegges for ca. 17 leiligheter i varierende størrelser og utforming, samt næringslokaler som henvenderseg mot Slemmestadveien og kaifronten.