Utvikling av Vollen Marina
       
     
 Skråfoto med foreslått utrykk for Vollen Marina
       
     
 Illustrasjon fremtidig bebyggelse
       
     
 Gangforbindelse langsmed historiske bygninger
       
     
 Foreslått bebyggelse sett fra Slemmestadveien
       
     
 Havnepromenade med bademuligheter
       
     
 Havnepromenade med mulighet for besøk av større båter
       
     
 Vollen sentrum
       
     
 Utkast til fergeterminal
       
     
 Illustrasjon av utvidelse kaifront
       
     
 Tidlig illustrasjon, konsept ny bebyggelse
       
     
 Utvikling av Vollen Marina
       
     

Utvikling av Vollen Marina

 Skråfoto med foreslått utrykk for Vollen Marina
       
     

Skråfoto med foreslått utrykk for Vollen Marina

 Illustrasjon fremtidig bebyggelse
       
     

Illustrasjon fremtidig bebyggelse

 Gangforbindelse langsmed historiske bygninger
       
     

Gangforbindelse langsmed historiske bygninger

 Foreslått bebyggelse sett fra Slemmestadveien
       
     

Foreslått bebyggelse sett fra Slemmestadveien

 Havnepromenade med bademuligheter
       
     

Havnepromenade med bademuligheter

 Havnepromenade med mulighet for besøk av større båter
       
     

Havnepromenade med mulighet for besøk av større båter

 Vollen sentrum
       
     

Vollen sentrum

 Utkast til fergeterminal
       
     

Utkast til fergeterminal

 Illustrasjon av utvidelse kaifront
       
     

Illustrasjon av utvidelse kaifront

 Tidlig illustrasjon, konsept ny bebyggelse
       
     

Tidlig illustrasjon, konsept ny bebyggelse