VI I FROST

Siri Sandbeck Walther / Partner, Daglig leder / CV
siri@frostark.no
+47 45 91 79 37

Siri ble uteksaminert med mastergrad fra NTNU i 2010, og har opparbeidet bred erfaring med prosjektering innenfor boliger og fritidsboliger, tilbygg og påbygg til eksisterende byggverk. Hun jobber hovedsakelig med regulering av eiendom for bolig/næring i sentrumsområder og allerede etablerte boligområder.
Hun har tidligere jobbet i større firmaer som fokuserer på komplekse tomter og utbyggingsområder. Etter å ha drevet enkeltpersonforetaket Sandbeck Arkitektur gikk hun inn i Frost Arkitekter AS i 2014 med Ida. Siri er daglig leder med hovedansvar for kontrollsystemer og den daglige drift.

Ida Angel Weum / Partner, Faglig leder / CV
ida@frostark.no
+47 45 91 79 36

Ida ble uteksaminert med mastergrad fra AHO i 2011. Hun har bred erfaring innenfor utvikling av næringsbygg, både eksteriør og interiør med innredning.
I søknadsprosess og dialog med kommune er Ida en strateg, som kjenner saksbehandling og metoder godt. Ida har det gode øyet for detaljer og ser den enkelte materiale i en større helhetlig sammenheng, og med resultat i flotte resultater. Ida er faglig leder og er genuint opptatt av å berike kontoret med nytenkende løsninger når det gjelder materialbruk

Rønnaug Gabrielsen / Arkitekt MNAL /
ronnaug@frostark.no
+47 41 27 74 14

Rønnaug ble uteksaminert med mastergrad fra NTNU i 2004. Rønnaugs store styrke er hennes brede erfaring med å følge prosjekter gjennom alle faser, fra reguleringsplan til ferdigstillelse. Hun har arbeidet mye med både ombygging av eksiterende boliger, fritidsboliger og nye boliger for private kunder, og større leilighetskomplekser for boligutviklingsfirmaer og entreprenørselskaper. Rønnaug har lang fartstid i bransjen, og kjenner ulike utfordringer man kan stå ovenfor i en byggeprosess.

Tone Christine Hellem / Arkitekt MNAL/
tone@frostark.no
+47 45 20 12 41

Tone ble uteksaminert med mastergrad fra AHO i 2012. Hun har bred erfaring som byggesaksbehandler i Plan og bygningsetaten i Oslo.
I tillegg til erfaringen som byggesaksbehandler har Tone omvist på kjente arkitektoniske perler som Villa Stenersen og DOGA, design og arkitektur Norge. Tone har sterk byggesakskompetanse og "øyet" for å kartlegge mulighetsrommet i hvert et prosjekt samtidig som hun er genuint opptatt av arkitektonisk kvalitet. Tone jobber med både små og store prosjekter i både reguleringssaker og historiske mindre boligprosjekter.

Simen Dalen Taraldsen / Arkitekt MNAL/
simen@frostark.no
+47 93 06 12 54

Simen ble uteksaminert med mastergrad fra NTNU i 2014. Han har erfaring med prosjektering av nye boliger, fritidsboliger og endring av eksisterende boliger. Han er opptatt av hvordan arkitekturen påvirker oss i hverdagen og hvordan man ved hjelp av en bevissthet omkring dette kan skape  gode løsninger i ethvert prosjekt. Simen har også erfaring som tømrerassistent og er derfor godt kjent med overgangen fra tegnet prosjekt til ferdigstilt bygg.

Maia Andersen Hodne / Arkitekt MNAL/
maia@frostark.no
+47 45 91 73 35

Maia ble uteksaminert med mastergrad fra AHO i 2016. Hun har erfaring med utarbeidelse av planarbeid og arealplanlegging. Hun drives av å knekke "nøtten" i prosjektet og forme prosjekter rundt de noen ganger strenge krav som blir stilt. Maia jobber med utforming av innerom og uterommet og hvordan dette har en indirekte påvirket på oss alle. I regulering og arealplanlegging er koden å se helheten samtidig som man kan se små enkeltdetaljer hver for seg og i en sammenheng, dette er Maia spesielt god på.

 Tone Simen Siri Maia Ida

Tone Simen Siri Maia Ida