VI I FROST

Siri Sandbeck Walther / Partner, Daglig leder / CV
Siri ble uteksaminert fra NTNU i 2010, og har opparbeidet bred erfaring med prosjektering innenfor boliger og fritidsboliger, tilbygg og påbygg til eksisterende byggverk. Hun jobber hovedsakelig med regulering av eiendom for bolig/næring i sentrumsområder og allerede etablerte boligområder.
Hun har tidligere jobbet i større firmaer som fokuserer på komplekse tomter og utbyggingsområder. Etter å ha drevet enkeltpersonforetaket Sandbeck Arkitektur gikk hun inn i Frost Arkitekter AS i 2014 med Ida. Siri er daglig leder med hovedansvar for kontrollsystemer og den daglige drift.

Ida Angel Weum / Partner, Faglig leder / CV
Ida ble uteksaminert fra AHO i 2011. Hun har bred erfaring innenfor utvikling av næringsbygg, både eksteriør og interiør med innredning.
I søknadsprosess og dialog med kommune er Ida en strateg, som kjenner saksbehandling og metoder godt Ida har det gode øyet for detaljer og ser den enkelte materiale i en større helhetlig sammenheng, og med resultat i flotte resultater. Ida er faglig leder og er genuint opptatt av å berike kontoret med nytenkende løsninger når det gjelder materialbruk.

Tone Christine Hellem / Arkitekt/
Tone ble uteksaminert fra AHO i 2012. Hun har bred erfaring som byggesaksbehandler i Plan og bygningsetaten i Oslo.
I tillegg til erfaringen som byggesaksbehandler har Tone omvist på kjente arkitektoniske perler som Villa Stenersen og DOGA, design og arkitektur Norge. Tone har sterk byggesakskompetanse og "øyet" for å kartlegge mulighetsrommet i hvert et prosjekt samtidig som hun er genuint opptatt av arkitektonisk kvalitet. Tone jobber med både små og store prosjekter i både reguleringssaker og historiske mindre boligprosjekter.

Simen Dalen Taraldsen / Arkitekt /
Simen ble uteksaminert fra NTNU i 2014. Han har erfaring med prosjektering av nye boliger, fritidsboliger og endring av eksisterende boliger. Han er opptatt av hvordan arkitekturen påvirker oss i hverdagen og hvordan man ved hjelp av en bevissthet omkring dette kan skape  gode løsninger i ethvert prosjekt. Simen har også erfaring som tømrerassistent og er derfor godt kjent med overgangen fra tegnet prosjekt til ferdigstilt bygg.

Maia Hodne / Arkitekt /
Maia ble uteksaminert fra AHO i 2016. Hun har erfaring med utarbeidelse av planarbeid og arealplanlegging. Hun drives av å knekke "nøtten" i prosjektet og forme prosjekter rundt de noen ganger strenge krav som blir stilt. Maia jobber med utforming av innerom og uterommet og hvordan dette har en indirekte påvirket på oss alle. I regulering og arealplanlegging er koden å se helheten samtidig som man kan se små enkeltdetaljer hver for seg og i en sammenheng, dette er Maia spesielt god på.

 

                                          Tone                          Simen                          Siri                          Maia                          Ida

                                         Tone                          Simen                          Siri                          Maia                          Ida