VI I FROST


Siri Sandbeck Walther

Partner, Daglig leder / CV
siri@frostark.no
+47 45 91 79 37

Siri ble uteksaminert med mastergrad fra NTNU i 2010, og har opparbeidet bred erfaring med prosjektering innenfor boliger og fritidsboliger, tilbygg og påbygg til eksisterende byggverk. Hun jobber hovedsakelig med regulering av eiendom for bolig/næring i sentrumsområder og allerede etablerte boligområder.
Hun har tidligere jobbet i større firmaer som fokuserer på komplekse tomter og utbyggingsområder. Etter å ha drevet enkeltpersonforetaket Sandbeck Arkitektur gikk hun inn i Frost Arkitekter AS i 2014 med Ida. Siri er daglig leder med hovedansvar for kontrollsystemer og den daglige drift.

ida sv.jpg

Ida Angel Weum

Partner, Faglig leder / CV
ida@frostark.no
+47 45 91 79 36

Ida ble uteksaminert med mastergrad fra AHO i 2011. Hun har bred erfaring innenfor utvikling av næringsbygg, både eksteriør og interiør med innredning.
I søknadsprosess og dialog med kommune er Ida en strateg, som kjenner saksbehandling og metoder godt. Ida har det gode øyet for detaljer og ser den enkelte materiale i en større helhetlig sammenheng, og med resultat i flotte resultater. Ida er faglig leder og er genuint opptatt av å berike kontoret med nytenkende løsninger når det gjelder materialbruk

rønnaug sv.jpg

Rønnaug Gabrielsen

Arkitekt MNAL /
ronnaug@frostark.no
+47 41 27 74 14

Rønnaug ble uteksaminert med mastergrad fra NTNU i 2004. Rønnaugs store styrke er hennes brede erfaring med å følge prosjekter gjennom alle faser, fra reguleringsplan til ferdigstillelse. Hun har arbeidet mye med både ombygging av eksiterende boliger, fritidsboliger og nye boliger for private kunder, og større leilighetskomplekser for boligutviklingsfirmaer og entreprenørselskaper. Rønnaug har lang fartstid i bransjen, og kjenner ulike utfordringer man kan stå ovenfor i en byggeprosess.

tone sv.jpg

Tone Christine Hellem

Arkitekt MNAL
tone@frostark.no
+47 45 20 12 41

Tone ble uteksaminert med mastergrad fra AHO i 2012. Hun har bred erfaring som byggesaksbehandler i Plan og bygningsetaten i Oslo.
I tillegg til erfaringen som byggesaksbehandler har Tone omvist på kjente arkitektoniske perler som Villa Stenersen og DOGA, design og arkitektur Norge. Tone har sterk byggesakskompetanse og "øyet" for å kartlegge mulighetsrommet i hvert et prosjekt samtidig som hun er genuint opptatt av arkitektonisk kvalitet. Tone jobber med både små og store prosjekter i både reguleringssaker og historiske mindre boligprosjekter.

simen sv kopi.jpg

Simen Dalen Taraldsen

Arkitekt MNAL
simen@frostark.no
+47 93 06 12 54

Simen ble uteksaminert med mastergrad fra NTNU i 2014. Han har erfaring med prosjektering av nye boliger, fritidsboliger og endring av eksisterende boliger. Han er opptatt av hvordan arkitekturen påvirker oss i hverdagen og hvordan man ved hjelp av en bevissthet omkring dette kan skape gode løsninger i ethvert prosjekt. Simen har også erfaring som tømrerassistent og er derfor godt kjent med overgangen fra tegnet prosjekt til ferdigstilt bygg.

IMG_5933.jpg

Herman Lund-Kristensen

Arkitekt MNAL
herman@frostark.no
+47 45 91 73 35

Herman ble uteksaminert med mastergrad fra NTNU i 2019. Han har arbeidet tre somre som praktikant hos Ola Roald Arkitekter og K16. Gjennom sitt arkitekturstudie har han spesialisert seg innen komplekse bygg, transformasjon og bolig. I løpet av studietiden har han også opparbeidet seg praktisk erfaring fra flere bygge-workshops. Herman er opptatt av at arkitektur kan kunne settes pris på av både fagfolk og mannen i gata.