Fra biblioteket
       
     
Svømmehall sett fra kjærlighetsstien
       
     
Inngangssituasjon  med åpen plass mot Glomma
       
     
Sammenkobling av eksisterende og ny skole og
       
     
Diagram sirkulasjon
       
     
Programmering
       
     
Plan 1. etasje
       
     
Plan 2. etasje
       
     
Plan underetasje
       
     
Snitt gjennom svømmehall og idrettshall
       
     
Snitt gjennom idrettshall og landskapsdekke
       
     
Fasade
       
     
Kobling mellom Glomma og svømmehall/ torg
       
     
Siktlinjer
       
     
Fra biblioteket
       
     
Fra biblioteket

Konkurranseutkastet ble utarbeidet i samarbeid med arkitektkontoret Common Ground.

Svømmehall sett fra kjærlighetsstien
       
     
Svømmehall sett fra kjærlighetsstien
Inngangssituasjon  med åpen plass mot Glomma
       
     
Inngangssituasjon med åpen plass mot Glomma
Sammenkobling av eksisterende og ny skole og
       
     
Sammenkobling av eksisterende og ny skole og
Diagram sirkulasjon
       
     
Diagram sirkulasjon
Programmering
       
     
Programmering
Plan 1. etasje
       
     
Plan 1. etasje
Plan 2. etasje
       
     
Plan 2. etasje
Plan underetasje
       
     
Plan underetasje
Snitt gjennom svømmehall og idrettshall
       
     
Snitt gjennom svømmehall og idrettshall
Snitt gjennom idrettshall og landskapsdekke
       
     
Snitt gjennom idrettshall og landskapsdekke
Fasade
       
     
Fasade
Kobling mellom Glomma og svømmehall/ torg
       
     
Kobling mellom Glomma og svømmehall/ torg
Siktlinjer
       
     
Siktlinjer