Illustrasjon nytt rom
       
     
 Inspirasjon  Fallsikring fra hems og loft bygges som en løsning med nett isteden for rekkverk. Dette gir en åpnere og mer leken romløsning, og gir også muligheter for opphold på selve nettet der det et laget åpning opp til loftet. 
       
     
 Utvidelse av rom  Illustrasjon som viser utvidelse av rom opp til loft. 
       
     
 Skisse romløsning  Tidlig skisseutkast av løsning med seng på hems og sambatrapp opp
       
     
 Skisse fasade  Utkast skisse med løsning for bod ved inngang
       
     
 Illustrasjon nytt rom
       
     

Illustrasjon nytt rom

 Inspirasjon  Fallsikring fra hems og loft bygges som en løsning med nett isteden for rekkverk. Dette gir en åpnere og mer leken romløsning, og gir også muligheter for opphold på selve nettet der det et laget åpning opp til loftet. 
       
     

Inspirasjon

Fallsikring fra hems og loft bygges som en løsning med nett isteden for rekkverk. Dette gir en åpnere og mer leken romløsning, og gir også muligheter for opphold på selve nettet der det et laget åpning opp til loftet. 

 Utvidelse av rom  Illustrasjon som viser utvidelse av rom opp til loft. 
       
     

Utvidelse av rom

Illustrasjon som viser utvidelse av rom opp til loft. 

 Skisse romløsning  Tidlig skisseutkast av løsning med seng på hems og sambatrapp opp
       
     

Skisse romløsning

Tidlig skisseutkast av løsning med seng på hems og sambatrapp opp

 Skisse fasade  Utkast skisse med løsning for bod ved inngang
       
     

Skisse fasade

Utkast skisse med løsning for bod ved inngang