reguleringsplan Julius Madsens vei 2 og 3

Når: 2016- 2019
Oppdragsgiver: Privat
Sted: Vollen, Asker
Program: Detaljreguleringsplan, 9 nye eneboligtomter
Areal:
Status: Vedtatt

Godkjent reguleringsplan