Utfyllende prosjektoversikt for Frost arkitekter

DIVERSE I MARIDALEN, OSLO
2017- / privat
Deling av tomt, rivetillatelser, rammetillatelse for tilbygg og garasje. Utarbeiding av rivesøknader, rammesøknader, arbeidstegninger og saksoppfølging. Områdene ligger inn under Markaloven

TILBYGG TIL ENEBOLIG PÅ NORDSTRAND
2018-2019 / privat /8m2
Lite tilbygg i over to etasjer i inngangspartiet. Prosjektet har rammetillatelse. Tiltaket ligger inn under reguleringsplan for Nordstrandskråningen

ENEBOLIG I DRAMMEN
2017-2018    / totalrenovering og endring av bolig / 
Planlegging totalombygging av eksisterende bolig i Drammen. Prosjektet har rammetillatelse.

ENEBOLIG I MARIDALEN
2017-2018    / totalrenovering og endring av bolig /
Planlegging totalombygging av eksisterende bolig i Maridalen i Oslo. Prosjektet er under oppføring.

BOLIGTOMTER REGULERING I VOLLEN
2015-2019 / regulering og tomtedeling / 15mål
Eiendomsutvikling, reguleringsarbeid med tilhørende visualisering og konseptutvikling. Reguleringsplanen er godkjent

NORDSTRAND IDRETTSHALL
2017-2018    / Interiørprosjekt / 
Arbeidstegninger, konsept, innkjøpslister og produktvalg. Grafisk utforming av skilter og foliering.  Prosjektet er ferdigstilt. 

YOGAHYTTE PÅ GROSET, HEMSEDAL
2016-2018 / privat /
Eksisterende stabbur bruksendret og ombygget til yogastudio med overnattingsmuligheter. Prosjektet er ferdigstilt.

OMBYGGING ENEBOLIG NÆRSNES
2016    / renovering og ombygging av bolig / 135 m2
Planlegging av renovering og ombygging av eksisterende bolig i kystbebyggelse i Nærsnes. Prosjektet er ferdigstilt

RENOVERING BOLIG ÅROS
2016    / renovering og ombygging av bolig / 200 m2
Planlegging av renovering og ombygging av eksisterende sjarmerende eldre enebolig på Åros i Røyken.

NORDSTRAND IDRETTSHALL
2016    / midlertidig idrettshall / 1500 m2
Prosjektering av midlertidig hallbygg for Nordstrand idrettsforening. Ferdigstilt.

OMBYGGING REKKEHUS
2015-    / rekkehus i 3 etg / 70m2
Konseptutvikling av ombygging av loft for ekstra soverom i rekkehus. Loftsrom med takvindu, og åpent den til underliggende soverom. Rammesøknad godkjent.

ENEBOLIG REISTADJORDET
2015-2018 / enebolig med garasje og carport / 200m2
Ny enebolig for familie på fire på Reistadjordet i Asker. Boligen er planlagt fra tomt utskilt fra eldre boligeiendom, og er tilpasset til den nye tomtens form og eksisterende hus. Boligen er rammesøkt, og prosjektet er ennå under utvikling. Prosjektet er feridg oppført i 2018

VOLLEN MARINA
2014-     / kaianlegg og næringsbygg / 5 000m2
Kaianlegg, næringsbygg, tomteutvikling, renovering/ombygging. Tilbygg, utvikling av havnepromenaden, rehabilitering av historisk bygg. Prosjektet er under utvikling.

VITOS RESTAURANT
2015 og 2018/ interiørprosjekt
Arbeidstegninger, konsept, innkjøpslister og produktvalg og oppfølging på byggeplass. Arbeidstegninger, byggesøknad. Prosjektet er ferdigstilt. 

MIDLERTIDIG SKOLEPAVILJONG MONTESSORI
2015 / skole / 500m2, 
Oppfølging, byggesøknad, detalj- og byggetegninger. Bygning er tatt i bruk.

TOMTEUTVIKLING PÅ VENDLA
2015-2016 / områdeutvikling / 20 000m2,
Visualisering og og konseptutvikling for regulering. 

DIVERSE TILBYGG, PÅBYGG OG GARASJER I ASKER/BÆRUM/OSLO
2014- / privat
Tilbygg, påbygg, garasjer. Rammesøknad, arbeidstegninger, oppfølging.

TOMTEUTVIKLING I VOLLEN
2015-2016 / næring og bolig / 9 300m2
Konseptutvikling for områdeutvikling, underlag for reguleringsarbeid. Planforslag til innsending for kommunal behandling.

NY ENEBOLIG I RØYKEN
2015-2017 / privat bolig
Frost vant idékonkurranse om enebolig. Prosjektering og detaljering fra idé til byggesøknad. Materialer: Eksponert plasstøpt betong, hulldekker og store glassfelt. Prosjektet har fått byggetillatelse og er under bygging.

TOTALRENOVERING AV BYLEILIGHET
2015 / privat leilighet
Ombygging av bygårdsleilighet i historisk bygård på Frogner. Detaljering, byggesøknad, visualisering, produktvalg og løsninger for interiør. Ombyggingen er ferdigstilt.

FERGETERMINAL VOLLEN
2015 / offentlig
Offentlig venterom i Vollen Sentrum for Vollenbåten. Nybygg. Konseptutvikling, skisseprosjekt og visualisering

TILBYGG ENEBOLIG
2015 / privat bolig
Søknad og tegninger til byggesøknad. Prosjektansvarlig arkitekt og ansvarlig søker. Byggemetode: Reisverk

NYBYGG ENEBOLIG
2014-2015 / ny bolig og tomtedeling / 3500 m2 tomt med 3 nybygg  
Konseptutvikling, reguleringsarbeid for utvikling av tomt. Materiale: Hvit betong og reisverk

BRUKSENDRING I DEL AV BOLIG
2015 / privat bolig
Etablering av sekundærbolig. Planlegging av renovering/ombygging og byggesøknad

TILBYGG BRUKSVEIEN I VOLLEN
2014 / tilbygg privat bolig
Tilbygg leilighet Gjennomføring, detalj- og søknadstegninger. Materiale: Reisverk, store skyve og foldedører i glass 

Se våre CVer for utfyllende kompetanseoversikt og erfaring fra eldre prosjekter