VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING by FrostArkitekter AS

KUNNGJØRING OM OPPSTART AV 
DETALJREGULERING I VOLLEN SENTRUM, ASKER

 

Frost Arkitekter er engasjert av Fjordservice AS på vegne av Vollen Marina, Stein Rognerud og Dag Juell Pettersen for å varsler oppstart av reguleringsarbeid i henhold til plan- og bygninglovens §12-8 for eiendommene: gnr/bnr 75/5, 75/22, 75/25 og deler av 73/9. Fv 165 tar med i varslingsfiguren, men skal ikke endres fra dagens situasjon mer enn at sikten sikres inn til planområdet.

 

  
 
 Plan- og bygningsavdelingen 
 0 
 0 
 2017-06-29T13:14:00Z 
 2017-06-29T13:14:00Z 
 1 
 16 
 86 
 Frost Arkitekter AS 
 1 
 1 
 101 
 14.0 
 
 
 
 
  
 
 Normal 
 0 
 
 
 21 
 
 
 false 
 false 
 false 
 
 NO-BOK 
 JA 
 X-NONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 /* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Vanlig tabell";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-priority:99;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	mso-para-margin-top:0cm;
	mso-para-margin-right:0cm;
	mso-para-margin-bottom:10.0pt;
	mso-para-margin-left:0cm;
	line-height:115%;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:11.0pt;
	font-family:Calibri;
	mso-ascii-font-family:Calibri;
	mso-ascii-theme-font:major-latin;
	mso-hansi-font-family:Calibri;
	mso-hansi-theme-font:major-latin;
	mso-ansi-language:EN-US;
	mso-fareast-language:EN-US;
	mso-bidi-language:EN-US;}
 
  Illustrasjon     SEQ Illustrasjon \* ARABIC   1:    Utsnitt planområde, avgrensning med stiplet tykk strek.

Illustrasjon 1: Utsnitt planområde, avgrensning med stiplet tykk strek.

Planområdet:

Gjeldende plan for området er kommuneplan for Asker og gjeldende reguleringsplan.  Området er i dag regulert til bolig-, industri-, og offentlig formål, gang og sykkelvei, felles avkjørsel, kjørevei, annen veigrunn og friområde. I den nye detaljreguleringen reguleres eiendommen 73/9 til dagens reelle formål som er bolig-/ og industriformål. Eiendommene 75/5, 75/20 og 75/25 reguleres til bolig-/ og næringsformål med offentlig gang og sykkelforbindelse. Kartfiguren er markert rundt Vollen Marina og enkelte naboeiendommer i Vollen i Asker kommune. Planområdet er ca. 88 dekar hvorav ca. 17,4 dekar er på land med avgrensning som vist på kartutsnittet. Plangrensen kan komme til å bli justert som resultat av planprosessen. 

Initiativet er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven. Det inntrer ikke krav om konsekvensutredning. Saksbehandler i kommunen har også konkludert med at det antas at det ikke er behov for konsekvensutredning for planen.

  
 
 Plan- og bygningsavdelingen 
 0 
 0 
 2017-06-29T13:14:00Z 
 2017-06-29T13:14:00Z 
 1 
 18 
 98 
 Frost Arkitekter AS 
 1 
 1 
 115 
 14.0 
 
 
 
 
  
 
 Normal 
 0 
 
 
 21 
 
 
 false 
 false 
 false 
 
 NO-BOK 
 JA 
 X-NONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 /* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Vanlig tabell";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-priority:99;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	mso-para-margin-top:0cm;
	mso-para-margin-right:0cm;
	mso-para-margin-bottom:10.0pt;
	mso-para-margin-left:0cm;
	line-height:115%;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:11.0pt;
	font-family:Calibri;
	mso-ascii-font-family:Calibri;
	mso-ascii-theme-font:major-latin;
	mso-hansi-font-family:Calibri;
	mso-hansi-theme-font:major-latin;
	mso-ansi-language:EN-US;
	mso-fareast-language:EN-US;
	mso-bidi-language:EN-US;}
 
  Illustrasjon        SEQ Illustrasjon \* ARABIC    2     Utsnitt av dagens reguleringsplan der dagens formål er industri mm.

Illustrasjon 2 Utsnitt av dagens reguleringsplan der dagens formål er industri mm.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et bolig-/og næringsprosjekt med ca. 20 boenheter og tilhørende garasjeanlegg under bakken. Lagerhallene mot Slemmestadveien på eiendom 75/5 erstattes av et nytt bolig-/næringsprosjekt. Det åpnes opp for allmenn ferdsel ut på kaiområdet med en forlengelse av bryggepromenaden. Det skal etableres en god gang- og sykkeforbindelse ned til Vollen Marina slik at en kan ferdes trygt ned til området.

Forslagsstiller og grunneier

Forslagsstillere er Fjordservice AS på vegne av Vollen Marina, Stein Rognerud og Dag Juell Pettersen.
Frost Arkitekter er utførende konsulent for planleggingen.

Informasjon, medvirkning og merknader

Dokumenter fra planinitiativet vil bli publisert på nettsiden til Frost arkitekter under http://frostark.no/nyheter og kan også sees på Asker kommune sin side for saksinnsyn med saksnr: 17/1134.

Følg link under for saksinnsyn:

https://lokaldemokrati.asker.kommune.no/byggsak?utf8=%E2%9C%93&query=&ndoktype=&saksaar=17&saksnr=1134&enhet=&gnr=&bnr=&from_date=&to_date=&commit=s%C3%B8k

Følg link under for annonsen som er lagt ut på Asker kommune sin høringsside:

https://www.asker.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/plansak/arealplanlegging/planarbeid/

 "Vollen i Asker" Bilde er lånt fra Øivind Jordfald, lokal kunstner i Vollen.

"Vollen i Asker" Bilde er lånt fra Øivind Jordfald, lokal kunstner i Vollen.


Frost Arkitekter arbeider tett med Asker kommune gjennom planprosessen. Vi søker å ta vare på og videreutvikle Vollens særpreg i utviklingen av nye leiligheter og næringslokaler. Dette gjøres gjennom å se på Vollen i sin helhet og med med respekt og kunnskap om Vollen som lokalmiljø. 

Havneområdene tilgjengeliggjøres for allmennheten samtidig som det søkes å skape et godt bomiljø. Vi gleder oss til å jobbe med trivelige Vollen. Ved spørsmål kan man henvende seg til saksbehandler hos Frost Arkitekter, se kontaktinformasjon.

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet sendes innen 29.august 2017 til :
Frost Arkitekter AS v/Siri Sandbeck Walther
Rådhusgata 4, 0151 Oslo
Telefon: 45201241         E-post:
post@frostark.no
 

Videre saksgang

Etter at meldingsfristen er ute, vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Asker kommune for saksbehandling.

Etter første behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig innsyn. Det vil da bli anledning for å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.  

Vi <3 Vollen by Inger Svare

Frost har et stort hjerte for Vollen, og akkurat nå sitter vi i startgropa for spennende planer for å utvikle Vollen sentrum i Asker sammen med Vollen Marina, ulike naboeiere og Asker kommune. 

Vi er helt i oppstarten av planarbeid og regulering for å styrke Vollen sentrum, og gjøre det mer attraktivt for de som bor i området og besøkende.

Vi i Frost mener det er viktig på steder som dette, å vise respekt for og spille på lag med historien til stedet. De foreløpige skissene vi har utarbeidet viser en mulig måte å bygge ut på Vollen Marina for næringsdrift og boliger, men samtidig bevare stedets karakter med saltaksvolum og bygningskropper i et gjenkjennelig format. 

Denne helga kan du lese om dette i VollenStikka for mars. 

 

Foreløpige illustrasjoner og idéskisser: 

GODKJENT BYGGETILLATELSE by Inger Svare

I starten av denne måneden mottok vi brev fra Røyken kommune om byggetillatelse på ett av våre boligprosjekter. Prosjektet er utviklet i tett samarbeid med en av våre kunder, og ligger på en flott boligtomt med utsikt mot Oslofjorden. 

Vi gratulerer så Kjetil og Elisabeth med barna så mye!
Vi gleder oss til å følge byggeprossessen som nå starter.

 Illustrasjon natt

Illustrasjon natt

 Illustrasjon sett fra s

Illustrasjon sett fra s

Vår nye kollega? by Inger Svare

Frost Arkitekter er i stadig vekst og søker en dyktig, kreativ og engasjert arkitekt med 3-5 års erfaring til vårt kontor i Oslo.

Skisse.jpg

Frost Arkitekter består i dag av tre engasjerte arkitekter. Vi er for tiden engasjert i mange spennende og varierte prosjekter i hele Oslo-regionen fra konseptutvikling til prosjektering på detaljnivå. 

Kontoret holder til i fine lokaler i Rådhusgata 4 i Oslo. Vi kan tilby et hyggelig miljø, varierte prosjektoppgaver og et tett samarbeid i kombinasjon med selvstendige arbeidsoppgaver. Vi har fokus på faglig utvikling slik at kontoret og kunden oppnår fremtidsrettede løsninger og høy arkitekturkvalitet.

Kvalifikasjonskrav:
    •    Utdannelse som arkitekt på masternivå
    •    Erfaring med prosjektering i Archicad
    •    Evne til å jobbe selvstendig
    •    Erfaring med gjennomføringsfase, prosjektering, byggesøknad
          og detaljering
    •    Et bevisst forhold til økonomi og budsjett
    •    Må beherske norsk muntlig og skriftlig svært godt

Søknad med referanseprosjekter og CV sendes til e-post  

Søknadsfrist 31. januar 2017.

Mer info om stillingen fås ved henvendelse til: 
Arkitekt MNAL Siri Sandbeck Walther (daglig leder)
Tlf: 45 91 79 37 / e-postSted: Oslo
Link: www.frostark.no