Nordstandshallen, interiør

Når: 2017-2018
Oppdragsgiver: Privat
Sted: Nordstand, Oslo
Program: Interiør og fargesetting, Idrettshall
Areal:
Status: Ferdigstilt august 2018