Våler Skole

 Fra biblioteket

Fra biblioteket

Når: 2017

Oppdragsgiver: Våler kommune, Hedmark

Sted: Våler, Norge

Program: Barne- og ungdomsskole, flerbrukshall, svømmehall, bibliotek, kulturskole, dansesal

Areal: 6.935m2 nybygg (barneskole og idrettsanlegg), 2.935m2 rehabilitering (ungdomsskole)

Samarbeidspartnere: Common Ground.

Status: Konkurranse

I Våler sentrum finnes det i dag en barneskole og en ungdomsskole. En ny barneskole skal bygges i tilknytning til dagens ungdomsskole, slik at det etableres en 1-10 skole.

I forbindelse med skolen skal det realiseres et nytt separat aktivitetshus som er tilgjengelig for hele Vålers befolkning.

Våler kommune har et sterkt ønske om å være den framtredende og ledende kommunen til å anvende tre i sine bygninger. Derfor skal tre skal være det foretrukne bygningsmateriale for skolen og aktivitetshuset.

 Inngangsparti med åpen plass mot Glomma

Inngangsparti med åpen plass mot Glomma

 Svømmehall sett fra Kjærlighetsstien

Svømmehall sett fra Kjærlighetsstien

 Plan 1. etasje

Plan 1. etasje

 Plan 2. etasje

Plan 2. etasje

 Plan underetasje; svømmehall og idrettshall

Plan underetasje; svømmehall og idrettshall

 Fasade og snitt gjennom svømmehall og idrettshall

Fasade og snitt gjennom svømmehall og idrettshall

 Fasade og snitt gjennom idrettshall og landskapsdekke

Fasade og snitt gjennom idrettshall og landskapsdekke

 Fasade inngangsparti

Fasade inngangsparti

 Sammenkobling av eksisterende og ny skole

Sammenkobling av eksisterende og ny skole

 Diagram sirkulasjon

Diagram sirkulasjon

 Diagram program

Diagram program

 Diagram kobling mellom Glomma og svømmehall/torg

Diagram kobling mellom Glomma og svømmehall/torg

 Diagram siktlinjer

Diagram siktlinjer