Våler Skole

Når: 2017
Oppdragsgiver: Våler kommune, Hedmark
Sted: Våler, Norge
Program: Barne- og ungdomsskole, flerbrukshall, svømmehall, bibliotek, kulturskole, dansesal
Areal: 6.935m2 nybygg (barneskole og idrettsanlegg), 2.935m2 rehabilitering (ungdomsskole)
Samarbeidspartnere: Common Ground.
Status: Konkurranse

I Våler sentrum finnes det i dag en barneskole og en ungdomsskole. En ny barneskole skal bygges i tilknytning til dagens ungdomsskole, slik at det etableres en 1-10 skole.

I forbindelse med skolen skal det realiseres et nytt separat aktivitetshus som er tilgjengelig for hele Vålers befolkning.

Våler kommune har et sterkt ønske om å være den framtredende og ledende kommunen til å anvende tre i sine bygninger. Derfor skal tre skal være det foretrukne bygningsmateriale for skolen og aktivitetshuset.