Midlertidig idrettshall på nordstrand

2017-05-22 15.36.10.jpg

Når: 2017

Oppdragsgiver: Nordstrand Idrettsforening

Sted: Nordstrand, Oslo

Program: Midlertidig idrettshall

Areal:

Status: Ferdigstilt

 Lengdesnitt

Lengdesnitt

 Breddesnitt

Breddesnitt

 Dagens situasjon

Dagens situasjon

 3d-perspektiv i hall

3d-perspektiv i hall

 3D-perspektiv av situasjon

3D-perspektiv av situasjon