Midlertidig idrettshall på nordstrand

Når: 2017
Oppdragsgiver: Nordstrand Idrettsforening
Sted: Nordstrand, Oslo
Program: Midlertidig idrettshall
Areal:
Status: Ferdigstilt og brukt i 2 år. Den er nå demontert, men skal monteres igjen på ny lokasjon