GODKJENT BYGGETILLATELSE by Inger Svare

I starten av denne måneden mottok vi brev fra Røyken kommune om byggetillatelse på ett av våre boligprosjekter. Prosjektet er utviklet i tett samarbeid med en av våre kunder, og ligger på en flott boligtomt med utsikt mot Oslofjorden. 

Vi gratulerer så Kjetil og Elisabeth med barna så mye!
Vi gleder oss til å følge byggeprossessen som nå starter.

Illustrasjon natt

Illustrasjon natt

Illustrasjon sett fra s

Illustrasjon sett fra s

Vår nye kollega? by Inger Svare

Frost Arkitekter er i stadig vekst og søker en dyktig, kreativ og engasjert arkitekt med 3-5 års erfaring til vårt kontor i Oslo.

Skisse.jpg

Frost Arkitekter består i dag av tre engasjerte arkitekter. Vi er for tiden engasjert i mange spennende og varierte prosjekter i hele Oslo-regionen fra konseptutvikling til prosjektering på detaljnivå. 

Kontoret holder til i fine lokaler i Rådhusgata 4 i Oslo. Vi kan tilby et hyggelig miljø, varierte prosjektoppgaver og et tett samarbeid i kombinasjon med selvstendige arbeidsoppgaver. Vi har fokus på faglig utvikling slik at kontoret og kunden oppnår fremtidsrettede løsninger og høy arkitekturkvalitet.

Kvalifikasjonskrav:
    •    Utdannelse som arkitekt på masternivå
    •    Erfaring med prosjektering i Archicad
    •    Evne til å jobbe selvstendig
    •    Erfaring med gjennomføringsfase, prosjektering, byggesøknad
          og detaljering
    •    Et bevisst forhold til økonomi og budsjett
    •    Må beherske norsk muntlig og skriftlig svært godt

Søknad med referanseprosjekter og CV sendes til e-post  

Søknadsfrist 31. januar 2017.

Mer info om stillingen fås ved henvendelse til: 
Arkitekt MNAL Siri Sandbeck Walther (daglig leder)
Tlf: 45 91 79 37 / e-postSted: Oslo
Link: www.frostark.no

TOTALRENOVERING PÅ FROGNER by Inger Svare

Det er alltid spennende med byggeplass, og å se en bolig bli transformert. For tiden bygges det i en leilighet på Frogner hos en kunde av oss, og vi tok turen innom for å ta en titt. 

Collage fra beskrivelsen vår   

Collage fra beskrivelsen vår

 

Fra byggeplass

Fra byggeplass

FROST HAR FLYTTET by Inger Svare

Vi startet uka med flytting, og er nå å finne på adressen: 

Rådhusgata 4
0151 Oslo
(Oslo sentrum)

Våre telefonnummer og epostadresser er fortsatt de samme. Vi gleder oss til å ønske deg velkommen på besøk hos oss!

Ida, Siri og Inger
 

 

VARSEL OM OPPSTART REGULERING by Inger Svare

På vegne av eiere varsles oppstart av reguleringsarbeid i henhold til plan- og bygningslovens §12-8 for eiendommene:

Marieroveien 7 (gnr/bnr 73/14) samt et 15m bredt område for veitrase. Planområdet er omtrent 6 dekar med avgrensning som vist på kartutsnitt. Området er i dag uregulert, men avsatt til boligformål i kommuneplanen.

Illustrasjon 1 Utsnitt planområde, avgrensning med stiplet tykk strek

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse og deling av tomter. Planområdet er ca 16 dekar med avgrensning som vist på kartutsnitt. Området er i dag uregulert.

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet sendes innen 6.mai 2016 til :
Frost Arkitekter AS v/Inger Svare Morset
Jongsåsveien 3, 1338 Sandvika
Telefon: 45201241         E-post:
inger@frostark.no
http://frostark.no

ILLUSTRASJONER: 

KART DAGENS SITUASJON

KART FORSLAG TOMTEDELING

VARSEL OM OPPSTART REGULERING by Inger Svare

KUNNGJØRING OM OPPSTART AV 
DETALJREGULERING I VOLLEN, ASKER

På vegne av eiere i Julius Madsens vei varsles oppstart av reguleringsarbeid i henhold til plan- og bygninglovens §12-8 for eiendommene: 
Julius Madsens vei 2 og 3 m.fl (gnr/bnr 73/13, 73/58 og deler av 73/22) samt ca 15m bredt område for veitrase for Marieroveien og Julius Madsens vei.

PLANOMRÅDE MERKET MED STIPLET TYKK STREK

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse og deling av tomter. Planområdet er ca 16,5 dekar med avgrensning som vist på kartutsnitt. Området er i dag uregulert.

Merknader, synspunkter og spørsmål kan sendes skriftlig innen 22.april 2016 til: 
Frost Arkitekter AS v/Inger Svare Morset
Jongsåsveien 3, 1338 Sandvika
Telefon: 45201241    E-post: inger@frostark.no
http://frostark.no/

ILLUSTRASJONER: 

KART DAGENS SITUASJON

KART FORSLAG TOMTEDELING