Frost Arkitekter i media by FrostArkitekter AS

I dag er Frost Arkitekter frontet i Budstikka med prosjektet vi gjør for Vollen Marina i Vollen, Asker. Det planlegges for nye leiligheter, næringslokaler, gjestehavn, bølgebryter og bademuligheter!

Illustrasjoner fra tidligere fase i prosjektet kan du se her

Link til artikkelen i Budstikka finner du her

Skjermbilde 2018-06-20 kl. 09.48.58.png

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR SUNDBYVEIEN 89 by FrostArkitekter AS

Frost Arkitekter AS på vegne av Båtstø terrasse AS, varsler oppstart av reguleringsarbeid i henhold til plan- og bygningslovens §12-8, for eiendommen Sundbyveien 89 i Båtstø i Røyken kommune.

Planområdet er ca. 32,6 dekar med avgrensning som vist på kartutsnittet. 

Planområdet består hovedsakelig av eiendommen gnr./bnr. 47/18, 47/30, 47/64, 47/17 og 47 /101 , deler av Sundbyveien og Hytteveien, samt deler av nevnte eiendommers tilliggende eiendommer. Plangrensen kan komme til å bli justert noe som resultat av planprosessen.

Det skal opparbeies en ny innkjøring fra Sundbyveien til Hytteveien, som også vil bli innkjøring til planområdet. Det skal anlegges et nytt busstopp ved dagens innkjøring til Sundbyveien 89.

Planen avgrensing vises med tykk, stiplet strek

Planen avgrensing vises med tykk, stiplet strek

PlanområdetGjeldende plan for området er kommunedelplan for Båtstø fra 2017. Planområdet er en del av området B12, som er avsatt til boligbebyggelse. Planområdet er delvis dekket av hensynssone for støy (grå skravur). 

Utsnitt av dagens gjeldende kommunedelplan for Båtstø

Utsnitt av dagens gjeldende kommunedelplan for Båtstø

Vedrørende eiendommen

Planområdet ligger i luftlinje ca 350 meter vest for Båtstøbukta. Langs vei er det ca. 650 meter til Båtstøbukta. 

Det ligger i dag seks eneboliger innenfor planens avgrensing. All bebyggelse skal bevares slik den fremstår i dag, men boligene langs Hytteveien og Sundbyveien 89 og 87 vil på ny innkjøringsvei.

Det er enkelte trær, busker og kratt i planområdet. Ved Sundbyveien 89 er det en hul eik som i kommundedelplanen er markert med en hensynssone. 

Terrenget skåner nedover fra vest mot øst og utsikt utover Oslofjorden.

På omkringliggende tomter er det en del spredt byggelse bestående av eneboliger og hytter. På Sundbyveien, ved dagens innkjøring til Sundbyveien 87 og 89, er det et busstopp.

Flyfoto av området

Flyfoto av området

Hensikt med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et godt boligprosjekt med ca. fire nye tomannsboliger og tre nye eneboliger, tilsammen 11 boenheter. 

Planen skal reguleres etter kommunedelplan for Båtstøs bestemmelser for felt B12 med frittliggende småhusbebyggelse (en- og tomannsboliger) med tomtestørrelse på minimum 1000 m2 for enebolig og 1500m2 for tomannsbolig. Parkering skal skje på egen tomt. Max BYA 20%.

Dagens innkjøring til Hytteveien skal oppgraderes, og bli en felles innkjøring for Hytteveien og planområdet. Dagens innkjøring til Sundbyveien 87 og 89 opphører som innkjøringsvei til eiendommene, og gjøres om til en gang- og sykkelvei mellom intern kjørevei og busstoppet langs Sundbyveien.

Det skal opparbeides gode, felles utearealer for beboerne og tiltak mot støy.

Planen under skisserer  hvordan området kan komme til å se ut i fremtiden.

Mulig fremtidig utvikling for området

Mulig fremtidig utvikling for området

Forslagsstiller og grunneier

Forslagsstillere er Båtstø terrasse AS på vegne av grunneierere Båtstø terrasse ASFrost Arkitekter er utførende konsulent for planleggingen.

 

Informasjon, medvirkning og merknader

Dokumenter fra planinitiativet vil bli publisert på nettsiden til Frost arkitekter under http://frostark.no/nyheterog kan også sees på Røyken kommune sin hjemmeside. 
Ved spørsmål kan man henvende seg til saksbehandler hos Frost Arkitekter.

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet sendes innen 10.07.2018 til:
Frost Arkitekter AS v/ Maia Hodne
Rådhusgata 4, 0151 Oslo
Telefon: 45 91 73 35 / 40 10 76 32  

E-post: maia@frostark.no

Merk: 0050 Båtstø Midtre

Merknadene sendes også i kopi til Røyken kommune:

Røyken kommune
Katrineåsveien 20,3440 Røyken

Merk: 0050 Båtstø Midtre

 

Videre saksgang

Etter at meldingsfristen er ute, vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Røyken kommune for saksbehandling. 

Etter første behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig innsyn. Det vil da bli anledning for å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.  

Frost Arkitekter søker dyktig og trivelig arkitektkollega by Siri Sandbeck Walther

Vi søker en person som vil bidra til utviklingen av vårt kontor. Frost Arkitekter opplever økende oppdragsmengde og består i dag av fem engasjerte arkitekter. Vi jobber for tiden med mange spennende og varierte prosjekter i hele Østlandsområdet fra konseptutvikling til prosjektering på detaljnivå. 

Som arkitekt kan vi tilby deg en god arbeidsplass der alle på kontoret er involvert i de forskjellige prosjektene du jobber med. Stillingen innebærer prosjekterings- og oppfølgingsansvar med direkte kontakt med kunde, kommune, utførende og andre konsulenter. 

Du vil oppleve at vi er opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø der vi spiller hverandre gode. Kompetente medarbeidere og samarbeidspartnere bidrar til din faglige utvikling og god prosjektgjennomføring. Kontoret har fokus på å holde alle faglig oppdaterte slik at du styrker din konkurransedyktighet i et marked som krever stadig mer. 

Frost Arkitekter fokuserer på å gjøre seg kjent med det aktuelle prosjektets forutsetninger, historie og kommunale føringer. Kontoret har kompetanse som strekker seg fra private boligprosjekter til offentlige bygg, som skoler og barnehage, hotell og restaurant samt detaljreguleringer for utvikling av bolig, næring og industri.

Kundetilfredshet er viktig i alle prosjekter. Vi er stolte av at kontoret får en rekke forespørsler basert på et godt omdømme og anbefalinger fra tidligere kunder.

Kontoret holder til i flotte, moderne lokaler midt i sentrum i Rådhusgata 4 i Oslo der vi jobber på nye, raffe iMac-er. Vi har en stor takterrasse med utsikt mot operaen hvor vi spiser deilig lunch i felleskap.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

-       Utdannelse som arkitekt på masternivå, minimum 3 års erfaring.

-       Erfaring med prosjektering i Archicad fra skissenivå til detaljnivå. Gjennomgående kjennskap til programmets funksjoner og muligheter. Erfaring med bruk av programmet på tvers av faggrupper og som presentasjonsverktøy. Kjennskap til og kunnskap om bruk av Architerra i kombinasjon med Archicad.

-       Erfaring med gjennomføringsfase, prosjektering, byggesøknad og detaljering

-       Må beherske norsk muntlig og skriftlig

-       Erfaring fra et skandinavisk arkitektkontor

 

Søknad med referanseprosjekter og CV sendes til post@frostark.no 

 

Søknadsfrist 25. mai 2018.

 

Ønsker tiltredelse 1.september/ 1.oktober.

 

Mer info om stillingen fås ved henvendelse til: 

Arkitekt MNAL Siri Sandbeck Walther (daglig leder)

Tlf: 45 91 79 37 / post@frostark.no

www.frostark.no

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR KLØFTAVEIEN 121 by Siri Sandbeck Walther

Frost Arkitekter AS på vegne av Gulbjørnrud Eiendom AS, varsler oppstart av reguleringsarbeid i henhold til plan- og bygningslovens §12-8 for eiendommen: gnr/bnr 22/11, i Nesodden kommune.

Planområdet er ca. 14 dekar med avgrensning som vist på kartutsnittet.

Planområdet vil hovedsakelig bestå av eiendommen gnr./bnr. 22/11, samt tilliggende eiendommer i nord og øst. Planavgrensningen omfatter også deler Kløftaveien og Agnorveien, samen veienes tilliggende eiendommer. Plangrensen kan komme til å bli justert noe som resultat av planprosessen.

Det vil opparbeides gang- og sykkelvei langs Kløftaveien, fra Kløftaveien 121 til regulert gang- og sykkelvei ved gnr./bnr. 22/14 (regulert i reguleringsplan for Rv. 157 Gjøfjell-Munkerud.)

  0 
  0 
  1 
  16 
  86 
  Frost Arkitekter AS 
  1 
  1 
  101 
  14.0 
 
 
  
 
  
 
  Normal 
  0 
  
  
  21 
  
  
  false 
  false 
  false 
  
  NO-BOK 
  JA 
  X-NONE 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 /* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Vanlig tabell";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-priority:99;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	mso-para-margin:0cm;
	mso-para-margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:10.0pt;
	font-family:Calibri;}
 
  Illustrasjon       SEQ Illustrasjon \* ARABIC     1     : Utsnitt planområde, avgrensning med stiplet tykk strek

Illustrasjon 1: Utsnitt planområde, avgrensning med stiplet tykk strek

Eiendommen gnr/bnr 22/11 er ikke regulert, men sonet til boligområde med krav til reguleringsplan.

  0 
  0 
  1 
  21 
  113 
  Frost Arkitekter AS 
  1 
  1 
  133 
  14.0 
 
 
  
 
  
 
  Normal 
  0 
  
  
  21 
  
  
  false 
  false 
  false 
  
  NO-BOK 
  JA 
  X-NONE 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 /* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Vanlig tabell";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-priority:99;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	mso-para-margin:0cm;
	mso-para-margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:10.0pt;
	font-family:Calibri;}
 
  Illustrasjon      SEQ Illustrasjon \* ARABIC    2     : Utsnitt av dagens gjeldende kommuneplan hvor eiendommen er avsatt til boligbebyggelse.

Illustrasjon 2: Utsnitt av dagens gjeldende kommuneplan hvor eiendommen er avsatt til boligbebyggelse.

Agnorveien er regulert til vei med fortau mellom Munkerud i sør til og med krysset Agnorveien X Kløftaveien I reguleringsplan for Munkerud næringsområde, plan ID: 20100137. Kløftaveien er regulert med vei og gang- og sykkelvei frem til Kløftaveien 106 i reguleringsplan for Rv. 157 Gjøfjell-Munkerud, plan ID: 19920077.

 

Initiativet er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven. De eneste boligområder som skal konsekvensutredning er: Punkt 25, vedlegg I: Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan. Dette området er i samsvar med overordnet plan da det i kommuneplanen er avsatt til bolig - fremtidig. Det er derfor ikke krav om konsekvensutredning

  0 
  0 
  1 
  18 
  99 
  Frost Arkitekter AS 
  1 
  1 
  116 
  14.0 
 
 
  
 
  
 
  Normal 
  0 
  
  
  21 
  
  
  false 
  false 
  false 
  
  NO-BOK 
  JA 
  X-NONE 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 /* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Vanlig tabell";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-priority:99;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	mso-para-margin:0cm;
	mso-para-margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:10.0pt;
	font-family:Calibri;}
 
  Illustrasjon      SEQ Illustrasjon \* ARABIC    3     : Kløftaveien 121 med omkringliggende regulerte og uregulerte områder. 

Illustrasjon 3: Kløftaveien 121 med omkringliggende regulerte og uregulerte områder. 

Hensikt med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et godt boligprosjekt med ca. 30 små boenheter. Nesodden kommunes boligsosiale handlingsplan for 2013-2030 konkluderer med at det er et stort behov for små boliger på Nesodden (som spesielt kan dekke behovene til unge i etableringsfasen, eldre og andre vanskeligstilte i boligmarkedet.)

Boligene har tilhørende garasjeanlegg under leilighetene på bakkeplan. Det legges også opp til noe parkering på terreng.

Det skal opparbeides gode utearealer for beboerne. Det er ønskelig at uteområdet kan være et positivt tilskudd også for andre beboere i nærområdet.

All bebyggelse legges utenfor bekkens hensynssonen. Boligarealene er løftet ca. 2-3 m over nivået der bekken løper. Faren for vannskader i boligarealene er derfor svært liten da eksisterende terreng er ca. 3 meter høyere enn bekkens nivå.

Innkjøring til planområdet vil bli fra Agnorveien. Agnorveien og krysset Agnorvn. /Kløftavn. vil derfor opparbeides slik at det er tilfredsstillende utformet som følge av en økt belasting. Det skal sikres også tilfredsstillende siktlinjer i krysset Agnorveien/ Kløftaveien. 

Det vil opparbeides en gang- og sykkelvei langs Kløftaveien – fra planområdet mot vest, frem til regulert gang- og sykkelvei som stopper ved gnr./bnr. 22/14.

I plan- og teknikkutvalgets møte, avholdt 28.11.17 ble det enstemmig vedtatt oppstart av reguleringsplan. Utvalget sluttet seg til rådmannens konklusjon og anbefalinger i saksfremlegget.

Plan- og teknikkutvalget bestemte at blågrønn faktor (BGF) skal beregnes og være minst 0,8. Blågrønn faktor er et verktøy som sikrer at vannhåndtering, vegetasjon og biodiversitet blir tatt hånd om i prosjektets uterom. Blågrønn faktor blir et viktig verktøy i planarbeidet for å sikre gode, grønne uterom og gode løsninger for overvannshåndtering.

Det etableres maks en parkeringsplass pr. boenhet, samt maks fem gjesteparkerings-plasser totalt på området.

 

Forslagsstiller og grunneier

Forslagsstillere er Gulbjørnrud Eiendom AS på vegne av Lars Gulbjørnrud.

Frost Arkitekter er utførende konsulent for planleggingen.

 

Informasjon, medvirkning og merknader

Dokumenter fra planinitiativet  kan også sees på Nesodden kommune sin hjemmeside.


Ved spørsmål kan man henvende seg til saksbehandler hos Frost Arkitekter,

se kontaktinformasjon

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet sendes innen 2. mars 2018 til:
Frost Arkitekter AS v/ Maia Hodne
Rådhusgata 4, 0151 Oslo
Telefon: 45917335 / 40107632        

E-post: maia@frostark.no

 

Videre saksgang

Etter at meldingsfristen er ute, vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Nesodden kommune for saksbehandling.

Etter første behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig innsyn. Det vil da bli anledning for å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.  

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING by FrostArkitekter AS

KUNNGJØRING OM OPPSTART AV 
DETALJREGULERING I VOLLEN SENTRUM, ASKER

 

Frost Arkitekter er engasjert av Fjordservice AS på vegne av Vollen Marina, Stein Rognerud og Dag Juell Pettersen for å varsler oppstart av reguleringsarbeid i henhold til plan- og bygninglovens §12-8 for eiendommene: gnr/bnr 75/5, 75/22, 75/25 og deler av 73/9. Fv 165 tar med i varslingsfiguren, men skal ikke endres fra dagens situasjon mer enn at sikten sikres inn til planområdet.

 

Plan- og bygningsavdelingen 
 0 
 0 
 2017-06-29T13:14:00Z 
 2017-06-29T13:14:00Z 
 1 
 16 
 86 
 Frost Arkitekter AS 
 1 
 1 
 101 
 14.0 
 
 
 
 
  
 
 Normal 
 0 
 
 
 21 
 
 
 false 
 false 
 false 
 
 NO-BOK 
 JA 
 X-NONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 /* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Vanlig tabell";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-priority:99;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	mso-para-margin-top:0cm;
	mso-para-margin-right:0cm;
	mso-para-margin-bottom:10.0pt;
	mso-para-margin-left:0cm;
	line-height:115%;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:11.0pt;
	font-family:Calibri;
	mso-ascii-font-family:Calibri;
	mso-ascii-theme-font:major-latin;
	mso-hansi-font-family:Calibri;
	mso-hansi-theme-font:major-latin;
	mso-ansi-language:EN-US;
	mso-fareast-language:EN-US;
	mso-bidi-language:EN-US;}
 
  Illustrasjon     SEQ Illustrasjon \* ARABIC   1:    Utsnitt planområde, avgrensning med stiplet tykk strek.

Illustrasjon 1: Utsnitt planområde, avgrensning med stiplet tykk strek.

Planområdet:

Gjeldende plan for området er kommuneplan for Asker og gjeldende reguleringsplan.  Området er i dag regulert til bolig-, industri-, og offentlig formål, gang og sykkelvei, felles avkjørsel, kjørevei, annen veigrunn og friområde. I den nye detaljreguleringen reguleres eiendommen 73/9 til dagens reelle formål som er bolig-/ og industriformål. Eiendommene 75/5, 75/20 og 75/25 reguleres til bolig-/ og næringsformål med offentlig gang og sykkelforbindelse. Kartfiguren er markert rundt Vollen Marina og enkelte naboeiendommer i Vollen i Asker kommune. Planområdet er ca. 88 dekar hvorav ca. 17,4 dekar er på land med avgrensning som vist på kartutsnittet. Plangrensen kan komme til å bli justert som resultat av planprosessen. 

Initiativet er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven. Det inntrer ikke krav om konsekvensutredning. Saksbehandler i kommunen har også konkludert med at det antas at det ikke er behov for konsekvensutredning for planen.

Plan- og bygningsavdelingen 
 0 
 0 
 2017-06-29T13:14:00Z 
 2017-06-29T13:14:00Z 
 1 
 18 
 98 
 Frost Arkitekter AS 
 1 
 1 
 115 
 14.0 
 
 
 
 
  
 
 Normal 
 0 
 
 
 21 
 
 
 false 
 false 
 false 
 
 NO-BOK 
 JA 
 X-NONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 /* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Vanlig tabell";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-priority:99;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	mso-para-margin-top:0cm;
	mso-para-margin-right:0cm;
	mso-para-margin-bottom:10.0pt;
	mso-para-margin-left:0cm;
	line-height:115%;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:11.0pt;
	font-family:Calibri;
	mso-ascii-font-family:Calibri;
	mso-ascii-theme-font:major-latin;
	mso-hansi-font-family:Calibri;
	mso-hansi-theme-font:major-latin;
	mso-ansi-language:EN-US;
	mso-fareast-language:EN-US;
	mso-bidi-language:EN-US;}
 
  Illustrasjon        SEQ Illustrasjon \* ARABIC    2     Utsnitt av dagens reguleringsplan der dagens formål er industri mm.

Illustrasjon 2 Utsnitt av dagens reguleringsplan der dagens formål er industri mm.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et bolig-/og næringsprosjekt med ca. 20 boenheter og tilhørende garasjeanlegg under bakken. Lagerhallene mot Slemmestadveien på eiendom 75/5 erstattes av et nytt bolig-/næringsprosjekt. Det åpnes opp for allmenn ferdsel ut på kaiområdet med en forlengelse av bryggepromenaden. Det skal etableres en god gang- og sykkeforbindelse ned til Vollen Marina slik at en kan ferdes trygt ned til området.

Forslagsstiller og grunneier

Forslagsstillere er Fjordservice AS på vegne av Vollen Marina, Stein Rognerud og Dag Juell Pettersen.
Frost Arkitekter er utførende konsulent for planleggingen.

Informasjon, medvirkning og merknader

Dokumenter fra planinitiativet vil bli publisert på nettsiden til Frost arkitekter under http://frostark.no/nyheter og kan også sees på Asker kommune sin side for saksinnsyn med saksnr: 17/1134.

Følg link under for saksinnsyn:

https://lokaldemokrati.asker.kommune.no/byggsak?utf8=%E2%9C%93&query=&ndoktype=&saksaar=17&saksnr=1134&enhet=&gnr=&bnr=&from_date=&to_date=&commit=s%C3%B8k

Følg link under for annonsen som er lagt ut på Asker kommune sin høringsside:

https://www.asker.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/plansak/arealplanlegging/planarbeid/

"Vollen i Asker" Bilde er lånt fra Øivind Jordfald, lokal kunstner i Vollen.

"Vollen i Asker" Bilde er lånt fra Øivind Jordfald, lokal kunstner i Vollen.


Frost Arkitekter arbeider tett med Asker kommune gjennom planprosessen. Vi søker å ta vare på og videreutvikle Vollens særpreg i utviklingen av nye leiligheter og næringslokaler. Dette gjøres gjennom å se på Vollen i sin helhet og med med respekt og kunnskap om Vollen som lokalmiljø. 

Havneområdene tilgjengeliggjøres for allmennheten samtidig som det søkes å skape et godt bomiljø. Vi gleder oss til å jobbe med trivelige Vollen. Ved spørsmål kan man henvende seg til saksbehandler hos Frost Arkitekter, se kontaktinformasjon.

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet sendes innen 29.august 2017 til :
Frost Arkitekter AS v/Siri Sandbeck Walther
Rådhusgata 4, 0151 Oslo
Telefon: 45201241         E-post:
post@frostark.no
 

Videre saksgang

Etter at meldingsfristen er ute, vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Asker kommune for saksbehandling.

Etter første behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig innsyn. Det vil da bli anledning for å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.  

Vi <3 Vollen by Inger Svare

Frost har et stort hjerte for Vollen, og akkurat nå sitter vi i startgropa for spennende planer for å utvikle Vollen sentrum i Asker sammen med Vollen Marina, ulike naboeiere og Asker kommune. 

Vi er helt i oppstarten av planarbeid og regulering for å styrke Vollen sentrum, og gjøre det mer attraktivt for de som bor i området og besøkende.

Vi i Frost mener det er viktig på steder som dette, å vise respekt for og spille på lag med historien til stedet. De foreløpige skissene vi har utarbeidet viser en mulig måte å bygge ut på Vollen Marina for næringsdrift og boliger, men samtidig bevare stedets karakter med saltaksvolum og bygningskropper i et gjenkjennelig format. 

Denne helga kan du lese om dette i VollenStikka for mars. 

 

Foreløpige illustrasjoner og idéskisser: