Godkjent reguleringsplan / by FrostArkitekter AS

Kommunestyret i Asker behandlet i vår reguleringsplan for Julius Madsens vei 2 og 3. Reguleringsplanen legger opp til 9 solrike, flotte eneboligtomter i Vollen. Innstillingen i kommunestyret ble enstemmig vedtatt. Nå jobbes det videre med å ferdigstille tomtene slik at de kan legges ut for salg. Flere har allerede vist stor interesse for de naturnære og store tomtene. Kontakt oss gjerne dersom dette er av interesse for deg.

Julius madsens vei.jpg