VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING / by FrostArkitekter AS

KUNNGJØRING OM OPPSTART AV 
DETALJREGULERING I VOLLEN SENTRUM, ASKER

 

Frost Arkitekter er engasjert av Fjordservice AS på vegne av Vollen Marina, Stein Rognerud og Dag Juell Pettersen for å varsler oppstart av reguleringsarbeid i henhold til plan- og bygninglovens §12-8 for eiendommene: gnr/bnr 75/5, 75/22, 75/25 og deler av 73/9. Fv 165 tar med i varslingsfiguren, men skal ikke endres fra dagens situasjon mer enn at sikten sikres inn til planområdet.

 

Plan- og bygningsavdelingen 
 0 
 0 
 2017-06-29T13:14:00Z 
 2017-06-29T13:14:00Z 
 1 
 16 
 86 
 Frost Arkitekter AS 
 1 
 1 
 101 
 14.0 
 
 
 
 
  
 
 Normal 
 0 
 
 
 21 
 
 
 false 
 false 
 false 
 
 NO-BOK 
 JA 
 X-NONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 /* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Vanlig tabell";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-priority:99;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	mso-para-margin-top:0cm;
	mso-para-margin-right:0cm;
	mso-para-margin-bottom:10.0pt;
	mso-para-margin-left:0cm;
	line-height:115%;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:11.0pt;
	font-family:Calibri;
	mso-ascii-font-family:Calibri;
	mso-ascii-theme-font:major-latin;
	mso-hansi-font-family:Calibri;
	mso-hansi-theme-font:major-latin;
	mso-ansi-language:EN-US;
	mso-fareast-language:EN-US;
	mso-bidi-language:EN-US;}
 
  Illustrasjon     SEQ Illustrasjon \* ARABIC   1:    Utsnitt planområde, avgrensning med stiplet tykk strek.

Illustrasjon 1: Utsnitt planområde, avgrensning med stiplet tykk strek.

Planområdet:

Gjeldende plan for området er kommuneplan for Asker og gjeldende reguleringsplan.  Området er i dag regulert til bolig-, industri-, og offentlig formål, gang og sykkelvei, felles avkjørsel, kjørevei, annen veigrunn og friområde. I den nye detaljreguleringen reguleres eiendommen 73/9 til dagens reelle formål som er bolig-/ og industriformål. Eiendommene 75/5, 75/20 og 75/25 reguleres til bolig-/ og næringsformål med offentlig gang og sykkelforbindelse. Kartfiguren er markert rundt Vollen Marina og enkelte naboeiendommer i Vollen i Asker kommune. Planområdet er ca. 88 dekar hvorav ca. 17,4 dekar er på land med avgrensning som vist på kartutsnittet. Plangrensen kan komme til å bli justert som resultat av planprosessen. 

Initiativet er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven. Det inntrer ikke krav om konsekvensutredning. Saksbehandler i kommunen har også konkludert med at det antas at det ikke er behov for konsekvensutredning for planen.

Plan- og bygningsavdelingen 
 0 
 0 
 2017-06-29T13:14:00Z 
 2017-06-29T13:14:00Z 
 1 
 18 
 98 
 Frost Arkitekter AS 
 1 
 1 
 115 
 14.0 
 
 
 
 
  
 
 Normal 
 0 
 
 
 21 
 
 
 false 
 false 
 false 
 
 NO-BOK 
 JA 
 X-NONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 /* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Vanlig tabell";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-priority:99;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	mso-para-margin-top:0cm;
	mso-para-margin-right:0cm;
	mso-para-margin-bottom:10.0pt;
	mso-para-margin-left:0cm;
	line-height:115%;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:11.0pt;
	font-family:Calibri;
	mso-ascii-font-family:Calibri;
	mso-ascii-theme-font:major-latin;
	mso-hansi-font-family:Calibri;
	mso-hansi-theme-font:major-latin;
	mso-ansi-language:EN-US;
	mso-fareast-language:EN-US;
	mso-bidi-language:EN-US;}
 
  Illustrasjon        SEQ Illustrasjon \* ARABIC    2     Utsnitt av dagens reguleringsplan der dagens formål er industri mm.

Illustrasjon 2 Utsnitt av dagens reguleringsplan der dagens formål er industri mm.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et bolig-/og næringsprosjekt med ca. 20 boenheter og tilhørende garasjeanlegg under bakken. Lagerhallene mot Slemmestadveien på eiendom 75/5 erstattes av et nytt bolig-/næringsprosjekt. Det åpnes opp for allmenn ferdsel ut på kaiområdet med en forlengelse av bryggepromenaden. Det skal etableres en god gang- og sykkeforbindelse ned til Vollen Marina slik at en kan ferdes trygt ned til området.

Forslagsstiller og grunneier

Forslagsstillere er Fjordservice AS på vegne av Vollen Marina, Stein Rognerud og Dag Juell Pettersen.
Frost Arkitekter er utførende konsulent for planleggingen.

Informasjon, medvirkning og merknader

Dokumenter fra planinitiativet vil bli publisert på nettsiden til Frost arkitekter under http://frostark.no/nyheter og kan også sees på Asker kommune sin side for saksinnsyn med saksnr: 17/1134.

Følg link under for saksinnsyn:

https://lokaldemokrati.asker.kommune.no/byggsak?utf8=%E2%9C%93&query=&ndoktype=&saksaar=17&saksnr=1134&enhet=&gnr=&bnr=&from_date=&to_date=&commit=s%C3%B8k

Følg link under for annonsen som er lagt ut på Asker kommune sin høringsside:

https://www.asker.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/plansak/arealplanlegging/planarbeid/

"Vollen i Asker" Bilde er lånt fra Øivind Jordfald, lokal kunstner i Vollen.

"Vollen i Asker" Bilde er lånt fra Øivind Jordfald, lokal kunstner i Vollen.


Frost Arkitekter arbeider tett med Asker kommune gjennom planprosessen. Vi søker å ta vare på og videreutvikle Vollens særpreg i utviklingen av nye leiligheter og næringslokaler. Dette gjøres gjennom å se på Vollen i sin helhet og med med respekt og kunnskap om Vollen som lokalmiljø. 

Havneområdene tilgjengeliggjøres for allmennheten samtidig som det søkes å skape et godt bomiljø. Vi gleder oss til å jobbe med trivelige Vollen. Ved spørsmål kan man henvende seg til saksbehandler hos Frost Arkitekter, se kontaktinformasjon.

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet sendes innen 29.august 2017 til :
Frost Arkitekter AS v/Siri Sandbeck Walther
Rådhusgata 4, 0151 Oslo
Telefon: 45201241         E-post:
post@frostark.no
 

Videre saksgang

Etter at meldingsfristen er ute, vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Asker kommune for saksbehandling.

Etter første behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig innsyn. Det vil da bli anledning for å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.