Vi <3 Vollen / by Inger Svare

Frost har et stort hjerte for Vollen, og akkurat nå sitter vi i startgropa for spennende planer for å utvikle Vollen sentrum i Asker sammen med Vollen Marina, ulike naboeiere og Asker kommune. 

Vi er helt i oppstarten av planarbeid og regulering for å styrke Vollen sentrum, og gjøre det mer attraktivt for de som bor i området og besøkende.

Vi i Frost mener det er viktig på steder som dette, å vise respekt for og spille på lag med historien til stedet. De foreløpige skissene vi har utarbeidet viser en mulig måte å bygge ut på Vollen Marina for næringsdrift og boliger, men samtidig bevare stedets karakter med saltaksvolum og bygningskropper i et gjenkjennelig format. 

Denne helga kan du lese om dette i VollenStikka for mars. 

 

Foreløpige illustrasjoner og idéskisser: