Illustrasjon av hovedetasje fra skisseprosjektfase.
       
     
 Analyse av tomt og situasjon.
       
     
 Plantegning skisse fra skisseprosjekt.   Alternativ A
       
     
 Planløsning skisse fra skisseprosjekt.   Alternativ B
       
     
 Fotomontasje på flyfoto
       
     
Sol og skyggestudie.png
       
     
 Illustrasjon skisse av uteområde mot sør og overgang mot eksisterende nabohus (i gul panelkledning)
       
     
 Referansebilder for fasade og arkitektonisk uttrykk
       
     
 Illustrasjon av hovedetasje fra skisseprosjektfase.
       
     

Illustrasjon av hovedetasje fra skisseprosjektfase.

 Analyse av tomt og situasjon.
       
     

Analyse av tomt og situasjon.

 Plantegning skisse fra skisseprosjekt.   Alternativ A
       
     

Plantegning skisse fra skisseprosjekt. 

Alternativ A

 Planløsning skisse fra skisseprosjekt.   Alternativ B
       
     

Planløsning skisse fra skisseprosjekt. 

Alternativ B

 Fotomontasje på flyfoto
       
     

Fotomontasje på flyfoto

Sol og skyggestudie.png
       
     
 Illustrasjon skisse av uteområde mot sør og overgang mot eksisterende nabohus (i gul panelkledning)
       
     

Illustrasjon skisse av uteområde mot sør og overgang mot eksisterende nabohus (i gul panelkledning)

 Referansebilder for fasade og arkitektonisk uttrykk
       
     

Referansebilder for fasade og arkitektonisk uttrykk